09:06 16/04/2008

Nhật - ASEAN hoàn tất ký kết FTA

Nguyễn Hạnh

Theo Kyodo ngày 14/4, Nhật Bản và ASEAN đã hoàn tất việc ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA)

Theo Kyodo ngày 14/4, Nhật Bản và ASEAN đã hoàn tất việc ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thông cáo báo chí chung do Nhật Bản và ASEAN công bố nhấn mạnh FTA sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi Nhật Bản và ít nhất một thành viên của ASEAN hoàn thành các thủ tục trong nước, như được Quốc hội thông qua. Nhiều khả năng, hiệp định sẽ có hiệu lực vào mùa thu này.

FTA giữa Nhật Bản và ASEAN sẽ cho phép các công ty Nhật Bản đang mở rộng thị trường tại Đông Nam Á giảm được giá thành thương mại. Theo hiệp định, Nhật Bản sẽ bãi bỏ thuế đối với 93% hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN trong vòng 10 năm, trong khi 6 nước ASEAN, gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, sẽ bãi bỏ thuế đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản trong vòng 10 năm.

Đây là FTA đầu tiên Nhật Bản ký kết với một tổ chức. Hiệp định với ASEAN không chỉ là thỏa thuận tự do thương mại về hàng hóa mà bao gồm cả dịch vụ và đầu tư. Thời gian biểu từng bước thực hiện bãi bỏ thuế cũng được ấn định đối với 4 nước ASEAN còn lại gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.