13:55 11/05/2007

Nhật Bản: Dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục

Kiều Oanh

Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản đã tăng thêm 6,67 tỷ USD trong tháng 4 lên mức kỷ lục 915,62 tỷ USD

Tính đến ngày 31/3, Nhật Bản có 786,63 tỷ USD trái phiếu nước ngoài.
Tính đến ngày 31/3, Nhật Bản có 786,63 tỷ USD trái phiếu nước ngoài.
Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản đã tăng thêm 6,67 tỷ USD trong tháng 4 lên mức kỷ lục 915,62 tỷ USD.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, cơ quan vừa công bố con số này, dự trữ ngoại hối của nước này tăng lên là nhờ thu nhập gia tăng từ trái phiếu kho bạc Mỹ và các nước khác mà Nhật Bản đang nắm giữ cũng như giá trị tăng thêm của trái phiếu Mỹ.

Các con số thống kê mới nhất cho thấy, tính đến ngày 31/3, Nhật Bản có 786,63 tỷ USD trái phiếu nước ngoài; 125,65 tỷ USD tiền gửi bằng ngoại tệ và một khối lượng vàng trị giá 16,66 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối của ngước này bao gồm trái phiếu và tiền gửi bằng các đồng ngoại tệ, dự trữ tại IMF, quyền rút vốn đặc biệt tại IMF và vàng.

(Theo Xinhua)