10:18 15/04/2008

Nhiều công ty lớn góp vốn vào Vietnamnet IC

Kim Tuyến

Agribank, PVFC, Hapro vừa hoàn tất đầy đủ các thủ tục để trở thành cổ đông lớn của Vietnamnet IC

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnamnet IC.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnamnet IC.
Agribank, PVFC, Hapro vừa hoàn tất đầy đủ các thủ tục để trở thành cổ đông lớn của Vietnamnet IC.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Anh Tuấn, người đang sở hữu 11,2% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Vietnamnet (Vietnamnet IC), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này.

Theo ông Tuấn, các công ty  thuộc PVFC, Agribank, Hapro đang sở hữu trên 30 % số cổ phần của Vietnamnet IC.  Điều này sẽ giúp công ty có thể sớm triển khai nhiều dự án bất động sản có triển vọng và các kế hoạch hoạt động kinh doanh khác.

Ông Tuấn cho biết thêm, hiện công ty đang trong quá trình chuẩn bị để sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản ở Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh… Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án Thành phố Truyền thông Hà Nam với diện tích 750 ha với tổng vốn đầu lên đến 800 triệu USD.

Công ty này được thành lập trên nền tảng của Báo điện tử Vietnamnet từ tháng 4/2007 với vốn điều lệ 70 tỷ đồng, hoạt động với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, truyền thông...

Năm 2007, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng, công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2008 lần lượt là 100 tỷ và 16 tỷ.