16:40 16/05/2013

Nhiều doanh nghiệp niêm yết “ồ ạt” trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

CAP, TET, TVD, VBH, THB, SGC, KHA, LDP... thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu KHA trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KHA trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt.

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/5/2013.

* Ngày 3/6/2013, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/5/2013.

* Ngày 28/5/2013, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (mã TVD-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/5/2013.

* Ngày 30/5/2013, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (mã VBH-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/5/2013.

* Ngày 14/6/2013, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/5/2013

* Ngày 31/5/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2012 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/5/2013.

* Ngày 10/6/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá  (1 cổ phiếu  được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/5/2013.

* Ngày 10/6/2013, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2012 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/5/2013.

* Ngày 10/6/2013, Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (mã WCS-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/5/2013.

* Ngày 12/6/2013, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 18%/ cổ phiếu(1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/5/2013.

* Ngày 14/6/2013, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013  bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu(1 cổ phiếuđược nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/5/2013.

* Ngày 21/6/2013, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/05/2013

* Ngày 20/6/2013, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/5/2013.

* Ngày 17/6/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (mã TV3-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu(1 cổ phiếu được nhận 1500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/5/2013.