23:43 31/01/2018

Nhiều thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/2

Bảo Quyên

Một số lãnh đạo bộ ngành, cơ quan Trung ương sẽ nghỉ hưu từ 1/2 theo quyết định của Thủ tướng

Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Một trong bốn thứ trưởng sẽ nghỉ hưu từ 1/2.
Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Một trong bốn thứ trưởng sẽ nghỉ hưu từ 1/2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2018 đối với một số cán bộ là lãnh đạo các bộ, ngành.

Theo đó, một số cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2 gồm: Ông Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác làm Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga.

Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ngoài ra, cũng nghỉ hưu từ 1/2 còn có ông Nguyễn Minh Thảo, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.