10:42 07/08/2017

Những bức ảnh về kỳ nghỉ ở Siberia của Tổng thống Putin

Thăng Điệp

Cuối tuần vừa rồi, điện Kremlin đã công bố những bức ảnh về kỳ nghỉ hè ở vùng Siberia của Tổng thống Nga Vladimir Putin