17:55 03/07/2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019

Đào Vũ

Trong 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội ước đạt 4,87 tỷ USD, qua đó, thành phố này tiếp tục dẫn đầu cả nước và nâng tổng số vốn lũy kế lên 41,2 tỷ USD

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng 2019 - Ảnh 9.