13:37 03/01/2020

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2019

Đào Vũ

Trong năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018

Tổng quan FDI vào việt nam trong năm 2019

Vốn đăng ký, dự án FDI trong năm 2019

Cán cân xuất nhập khẩu của fdi trong năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất trong năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất trong năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất trong năm 2019

tổng quan FDI vào việt nam lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 12 năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 12 năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 12 năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 12 năm 2019