16:49 14/12/2012

Những khoản đầu tư tốt nhất và dở nhất năm 2012

An Huy

Trong danh sách do hãng tin tài chính Bloomberg thực hiện, có khoản đầu tư đem về mức lợi nhuận trên 300%, cũng có khoản gây thua lỗ tới 80%