14:35 06/01/2013

Những loại hàng hóa sắp đi vào dĩ vãng

An Huy

iPod, điện thoại bàn nằm trong số những sản phẩm có thể sớm bị khai tử theo nhận định của tờ Huffington Post