16:56 09/10/2013

Những người nổi tiếng coi trần nợ của Mỹ là “ý tưởng tồi”

An Huy

Nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Chủ tịch FED Ben Bernanke… xem trần nợ của Mỹ là “ý tưởng tồi”