17:48 04/10/2017

Những “thành phố ma” khổng lồ ở Trung Quốc

Diệp Vũ

Hàng trăm đô thị với gần như tất cả mọi hạ tầng cần thiết cho cuộc sống, nhưng lại không có người ở