14:09 04/05/2015

Nợ xấu ngân hàng tăng trở lại

Thùy Duyên

Nợ xấu của hệ thống ngân hàng đã tăng trở lại sau khi giảm khá mạnh từ tháng 7/2014

Nửa đầu năm 2015 là cao điểm các tổ chức tín dụng phải bán lại nợ xấu cho VAMC, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.<br>
Nửa đầu năm 2015 là cao điểm các tổ chức tín dụng phải bán lại nợ xấu cho VAMC, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.<br>
Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu về tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của hệ thống, với hướng tăng trở lại đáng kể.

Dữ liệu Ngân hàng Nhà nước mới chỉ cập nhật đến tháng 1/2015, có độ trễ khá lớn so với thời gian thực, nhưng là con số mới nhất về tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng đầu năm nay.

Dữ liệu này được tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, nên có giá trị tham khảo nhất định. Còn số liệu từ kênh giám sát từ xa của Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay vẫn chưa được công bố.

Theo đó, trong tháng đầu tiên của năm 2015, tỷ lệ nợ xấu đã tăng trở lại khá mạnh, từ mức 3,25% tháng liền trước lên 3,49%.

Như vậy, nợ xấu đã tăng trở lại sau khi cho xu hướng sụt giảm rất rõ từ tháng 6/2014. Sau khi lên mức cao nhất 4,17% vào tháng 6/2014, nợ xấu của hệ thống liên tục giảm khá nhanh và xuống chỉ còn 3,25% vào tháng 12/2014.

Hiện chưa rõ diễn biến của nợ xấu trong tháng 1 vừa qua có là xu hướng chung của những tháng đầu năm hay không. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, có một yếu tố tác động lớn tới diễn biến của nó là các tổ chức tín dụng phải tập trung dồn bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản ấn định mức nợ xấu cho từng tổ chức tín dụng phải bán cho VAMC. Định hướng chung, đến 30/6/2015 các thành viên phải bán được tối thiểu là 75% số lượng “chỉ tiêu được giao”, đến 30/9/2015 phải bán hết 100%.