10:42 31/08/2007

Nổi bật công nghiệp 8 tháng

Dương Ngọc

Gần như chắc chắn năm 2007 sẽ là năm thứ 17 công nghiệp tăng 2 chữ số, tốc độ tăng cao, tăng liên tục, tăng trong thời gian dài

Tốc độ tăng trưởng có xu hướng cao lên qua các tháng, các quý.
Tốc độ tăng trưởng có xu hướng cao lên qua các tháng, các quý.
Trong khi nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng thấp hơn so với tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước và thấp hơn so mục tiêu, việc tăng trưởng công nghiệp có ý nghĩa bù đắp.

Các chỉ số thống kê cho thấy, tốc độ tăng giảm giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm nay có nhiều điểm vượt trội.

Tăng trưởng công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ khá cao (17,1%) và gần như chắc chắn năm 2007 sẽ là năm thứ 17 công nghiệp tăng 2 chữ số, tốc độ tăng cao, tăng liên tục, tăng trong thời gian dài. GDP trong công nghiệp chiếm 36% GDP của cả nước và tăng với tốc độ cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chung, thì công nghiệp trở thành động lực và quyết định phần lớn tốc độ tăng chung.

Tốc độ tăng trưởng có xu hướng cao lên qua các tháng, các quý. Tốc độ tăng so với cùng kỳ của tháng 8 cao hơn tốc độ tăng của 8 tháng (18,9% so với 17,1%). Đó cũng là xu hướng chung của khu vực doanh nghiệp Nhà nước, khu vực FDI.

Theo loại hình kinh tế, khu vực ngoài nhà nước tiếp tục tăng trưởng cao nhất, khu vực FDI tăng cao thứ hai, nếu không kể dầu khí bị giảm thì các ngành khác của khu vực này tăng rất cao. Với tỷ trọng lớn chiếm 75,5%, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm 36,6%; khu vực FDI chiếm 38,9%, riêng các ngành khác của khu vực này chiếm 33,6%, lại tăng với tốc độ cao nhờ có lợi thế tăng năng lực sản xuất do cổ phần hóa, do đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng tốc.

Hai khu vực này đã trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp. Đây là một trong những điểm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu công nghiệp.

Theo địa bàn, tăng trưởng công nghiệp ở những tỉnh chung quanh cao hơn những đô thị lớn. Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bình Dương, Đồng Nai tăng hơn Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM. Các tỉnh với lợi thế giá nhân công rẻ, đất xây dựng rộng và giá còn rẻ, dễ xử lý môi trường và chi phí xử lý còn thấp, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Tuy nhiên công nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Giá trị sản xuất khu vực quốc doanh tăng thấp, trong đó quốc doanh địa phương tăng thấp hơn quốc doanh trung ương. Một số địa bàn tăng thấp, thậm chí còn giảm. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá thì cũng còn một số sản phẩm tăng thấp, thậm chí còn bị giảm. Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nhìn chung vẫn còn thấp.

Trong khi lạm phát tăng, nhưng nhập siêu 8 tháng đã cao gấp gần 2, 3 lần cùng kỳ, lớn nhất từ trước tới nay; tỷ lệ nhập siêu cũng đã lên đến 20,5%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 10,7% của cùng kỳ năm trước. Công tác nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ được đề ra từ lâu nhưng thực hiện rất chậm. Công nghiệp còn mang nặng tính gia công, giá trị gia tăng thấp, chủ yếu là dựa trên lợi thế giá nhân công rẻ...