14:45 09/07/2019

Nơi nào có tài sản cá nhân trên đầu người cao nhất thế giới?

Hoài Thu

Tổng tài sản cá nhân tại Trung Quốc được dự báo tăng 120% trong 10 năm tới

Theo báo cáo Global Wealth Migration Review 2019 của ngân hàng AfrAsia phối hợp thực hiện cùng New World Wealth, Monaco là quốc gia có tài sản cá nhân trên đầu người cao nhất thế giới - ở mức 2,114 triệu USD năm 2018. Xét về giá trị tổng tài sản cá nhân, Mỹ dẫn đầu thế giới với 60.700 tỷ USD năm 2018 và được dự báo tăng lên 72.800 tỷ USD vào năm 2028.

Nơi nào có tài sản cá nhân trên đầu người cao nhất thế giới? - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng AfrAsia/Visual Capitalist.