15:13 31/07/2018

Novaland chỉ mới đạt 23% kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Thủy Tiên

Mặc dù doanh thu trong quý 2/2018 tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lũy kế 6 tháng thì Novaland vẫn còn cách khá xa kế hoạch kinh doanh

Tổng nợ phải trả của Novaland tăng khá mạnh.
Tổng nợ phải trả của Novaland tăng khá mạnh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - mã chứng khoán NVL) vừa báo cáo kết quả tài chính quý 2/2018 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, doanh thu thuần công ty đạt 2.383 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 859 tỷ đồng, tăng 145% so với quý 2/2017.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 777 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do thu lãi tiền gửi và khoản đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City tại ngày nắm quyền kiểm soát.

Chi phí tài chính tăng hơn 50% lên mức hơn 450 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng hơn 21%; chi phí bán hàng tăng 53% lên 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp còn 185 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý, Novaland lãi sau thuế gần 617 tỷ đồng, tăng trưởng 42,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 4.290 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 745 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2018, Novaland đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng. Như vậy, hiện công ty chỉ mới đạt 23% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Dù chỉ mới hoàn thành chưa đầy một phần tư kế hoạch lợi nhuận đề ra nhưng trong báo cáo vừa công bố, NVL cho rằng vẫn đạt đúng tiến độ dự kiến về mục tiêu bàn giao nhà và kế hoạch lợi nhuận vẫn khả thi. Cơ sở để công ty đặt kỳ vọng là lượng căn hộ bàn giao 6 tháng cuối năm rất lớn, đồng nghĩa với khả năng ghi nhận doanh thu trong 2 quý còn lại của năm rất cao.

Tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản công ty đạt 58.756 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm. Tuy nhiên, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng 16% lên 31.454 tỷ đồng. Đây là lượng hàng tồn kho tại các công ty con mà Novaland mới mua trong kỳ.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Novaland tăng khá mạnh, lên mức 41.290 tỷ đồng, bao gồm 9.126 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và 13.076 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn.