09:55 07/07/2016

Obama bắt đầu giúp Hillary Clinton tranh cử Tổng thống

Bình Minh

Tổng thống Mỹ đương nhiệm lần đầu tiên tham gia một cuộc vận động tranh cử của ứng viên Dân chủ Hillary Clinton