09:33 25/10/2017

OCB đạt 101% kế hoạch lợi nhuận năm trong 9 tháng

Bảo Trân

OCB đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế là 789 tỷ đồng

OCB đã liên tục gặt hái những kết quả tốt ngay từ những tháng đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước quý 4 năm 2017.
OCB đã liên tục gặt hái những kết quả tốt ngay từ những tháng đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước quý 4 năm 2017.

Với mục tiêu lọt vào Top các ngân hàng tốt nhất Việt Nam, OCB đang triển khai, hoàn thành các dự án chiến lược để chuẩn bị cho giai đoạn chiến lược 2018 - 2020.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế là 789 tỷ đồng đạt 101%. Các chỉ số khác cũng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả năm.

Theo đó, tính đến 30/09/2017, OCB có tổng tài sản 70.874 tỷ đồng đạt 83% kế hoạch năm, tổng huy động thị trường 1 là 56.339 tỷ đồng - đạt 85% kế hoạch, dư nợ đạt 46.843 tỷ đồng - hoàn thành 99% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 2%. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của OCB sau 9 tháng đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm.

Sau kết quả kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận đạt 484 tỷ đồng vượt 108% kế hoạch năm và bằng 181% cùng kỳ năm trước; Tổng tài sản tăng trưởng 29% đạt 63.834 tỷ đồng; Tổng dư nợ tăng trưởng 35% đat 39.607 tỷ đồng; Tổng huy động tăng trưởng 57% đạt 46.192 tỷ đồng… OCB đã tạo những tiền đề cho việc xây dựng một nền tảng nội lực tốt cho kinh doanh, phục vụ khách hàng và thực hiện lộ trình chiến lược dẫn đầu vào bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Với chiến lược kinh doanh rõ ràng và đặt mục tiêu phát triển an toàn bền vững, triển khai hàng loạt các dự án để nâng cao chất lượng dịch vụ, số hóa quy trình và tạo cộng đồng đối tác ưu đãi cho khách hàng…, OCB đã liên tục gặt hái những kết quả tốt ngay từ những tháng đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước quý 4 năm 2017.

"Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu cao hơn để đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư, OCB vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc và hoàn thành tốt các chỉ số kinh doanh để tạo thế và lực cho những năm tiếp theo. Và OCB của 2018 sẽ thực sự khác biệt về mọi mặt", ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, khẳng định.