16:24 05/08/2013

OCB và TienPhong Bank báo lãi

Hoàng Vũ

Thêm hai ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

Năm 2013 OCB đặt chỉ tiêu 320 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Năm 2013 OCB đặt chỉ tiêu 320 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Ngày 3/8, Ngân hàng Phương Đông (OCB) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Tại hội nghị trên, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho biết, trong tình hình khó khăn chung của kinh tế thị trường và ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2013, OCB vẫn vững vàng hoạt động, đạt những thành quả nhất định, đảm bảo các chỉ số an toàn trong kinh doanh.

Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng OCB đạt 16.844 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm; tổng nguồn vốn huy động đạt 22.138 tỷ đồng; lợi nhuận hoàn thành 50% kế hoạch cả năm (năm nay OCB đặt chỉ tiêu 320 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế); tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2,5%, giảm 0,3 % so với đầu năm.

Một thành viên khác cũng vừa có thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay là Ngân hàng Tiên Phong (TienPhong Bank).

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TienPhong Bank cho biết, ngân hàng đã có tốc độ tăng trưởng cao ở hầu hết các chỉ tiêu so với cuối năm 2012. “Sau quá trình tài cơ cấu, TienPhong Bank đang bước vào giai đoạn phát triển và cất cánh”, ông Phú nói.

Tính đến cuối tháng 6/2013, tổng tài sản của TienPhong Bank đã đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối 2012; đáng chú ý là dư nợ trên thị trường 1 tăng tới 38%; huy động vốn tăng 9,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng, tăng 48%; nợ xấu giảm từ 3,47% xuống còn 2,77%.

Hiện vốn điều lệ của TienPhong Bank đã tăng lên 5.550 tỷ đồng, từ mức 3.000 tỷ đồng trong năm 2012.