17:43 04/07/2017

Ông Nguyễn Bá Dương thôi chức Tổng giám đốc Coteccons

Bạch Dương

Ông Dương thôi chức vụ Tổng giám đốc Coteccons từ ngày 3/7

Ông Nguyễn Bá Dương.
Ông Nguyễn Bá Dương.
Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Nguyễn Bá Dương sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 3/7/2017. Tuy vậy, ông Nguyễn Bá Dương vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị Coteccons và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Được biết, theo Nghị định 71 được Chính phủ ban hành mới đây có quy định Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc) của cùng một công ty đại chúng. Quy định này có hiệu lực từ 1/8/2020.

Ông Nguyễn Bá Dương sinh ngày 22/4/1959 tại Nam Định. Ông Dương giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Coteccons từ năm 2004 đến nay và được coi là linh hồn của doanh nghiệp ngành xây dựng này.

Mới đây, ông Dương cũng cổ đông tín nhiệm, bầu vào là Thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Thay vị trí Tổng gíam đốc của ông Dương là ông Nguyễn Sĩ Công. Ông Công sinh ngày 4/6/1970 tại Thái Bình. Trước đó, ông Công là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) - một công ty con của Coteccons.

Nghị quyết hội đồng quản trị Coteccons lần này cũng đồng thời miễn nhiệm ông Trần Quang Tuấn, thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Coteccons.