11:58 30/01/2019

Ông Tô Lâm và ông Lương Cường được thăng quân hàm Đại tướng

Song Hà

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường được thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường.
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường.

Ngày 29/1, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho hai lãnh đạo Bộ Công an và Quốc phòng.

Theo đó, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định phong quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm sinh năm 1957 tại Hưng Yên, có trình độ giáo sư - tiến sĩ ngành luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12; Đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông từng là Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh 1.

Năm 2007, ông được phong quân hàm Thiếu tướng; tháng 7/2010 được phong Trung tướng, và tháng 9/2014 được phong Thượng tướng khi đang là Thứ trưởng Bộ Công an.

Luật Công an nhân dân 2014 quy định trần quân hàm Đại tướng đối với bộ trưởng; Thượng tướng với thứ trưởng và số lượng thứ trưởng có cấp bậc hàm Thượng tướng không quá 6.

Sáng cùng ngày, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên đại tướng cho Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường sinh năm 1957 tại Phú Thọ, là Ủy viên Trung ương khóa 12. Ông từng là Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3 trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2011. Ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2009, Thượng tướng năm 2014.

Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, Tổng tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có trần quân hàm Đại tướng như Bộ trưởng Quốc phòng.

Hiện có hai Đại tướng vẫn đang công tác là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách quốc phòng - an ninh Đỗ Bá Tỵ.