18:07 22/07/2022

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Hà Lê

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 22/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 8) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh…   cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, đại diện các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô. Đồng thời, nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thủ đô.

Thời gian tới, thành phố sẽ ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực gồm: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch.

Thường trực Thành uỷ  Hà Nội tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh
Thường trực Thành uỷ  Hà Nội tặng hoa chúc mừng Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến - văn minh - hiện đại;

Từng bước thực hiện mục tiêu để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là thành phố kết nối toàn cầu; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, để Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành một thành phố đáng sống.

Để thực hiện mục tiêu đó, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở.

Đồng thời, tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh; kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính của thành phố.

Mục tiêu quan trọng trước mắt là để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố, thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 14/7/2022, theo Quyết định số 567-QĐNS/TƯ, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước. Điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 3/6/1995; học vị: Thạc sĩ Kinh tế; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

 Tháng 2/2004, ông Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Năm 2006, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11/2008, được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 10/2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; là đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.

Tháng 6/2012, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 1/2015, tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung ông Trần Sỹ Thanh vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI).

Tháng 2/2015, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2015, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Đến tháng 12/2017 được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông Trần Sỹ Thanh được điều động làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/202, được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.