15:21 05/04/2017

Ông Văn Đức Mười rời Vissan

Bạch Dương

Ông Mười có nhiều gắn bó, tâm huyết trong việc xây dựng thương hiệu Vissan

Ông Văn Đức Mười.
Ông Văn Đức Mười.
Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) sẽ chính thức thôi chức Tổng giám đốc.

Đại hội cổ đông của Vissan đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng Quản trị với ông Văn Đức Mười do đến tuổi nghỉ hưu, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với bà Hoàng Thị Kim Phượng.

Cụ thể, ông Văn Đức Mười sẽ thôi nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Vissan từ ngày 7/4/2017. Thay ông Mười là ông Nguyễn Ngọc An, tân tổng giám đốc Vissan kể từ ngày 7/4. Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc An cũng được bổ nhiệm giữ vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vissan.

Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty. Theo đó, tổng doanh thu Vissan đề ra trong năm 2017 sẽ là 4.545 tỷ đồng, tăng 23%, lợi nhuận 156 tỷ đồng - tăng 5% cùng kỳ.

Ông Văn Đức Mười là một trong những lãnh đạo chủ chốt, gắn liền với hình ảnh doanh nghiệp trong quá trình phát triển, xây dựng thương hiệu. Việc ông rời đi được cho là đến tuổi nghỉ hưu.

Vissan được thành lập từ năm 1970 và đến năm 2006 thì chuyển đổi mô hình thành công ty một thành viên. Doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt như lạp xưởng, xúc xích…

Vissan có 1.199 cổ đông, trong đó có 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra), nắm 67,76% và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco) nắm 24,94% vốn điều lệ.

Anco là công ty con của Tập đoàn Masan. Để trở thành cổ đông của Vissan, Masan đã phải trải qua một cuộc đua khốc liệt với CJ của Hàn Quốc. Cuối cùng, Masan đã chiến thắng khi chi tới 2.130 tỷ đồng để mua cổ phần Vissan.