22:55 07/09/2017

Ông Võ Kim Cự được bố trí thêm chức vụ mới

Song Hà

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự làm Phó Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ông Võ Kim Cự đã bị kỷ luật cả về mặt Đảng và Chính quyền do có vi phạm khi còn làm lãnh đạo Hà Tĩnh.<br>
Ông Võ Kim Cự đã bị kỷ luật cả về mặt Đảng và Chính quyền do có vi phạm khi còn làm lãnh đạo Hà Tĩnh.<br>
Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chính thức ra mắt do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Theo quyết định của Thủ tướng, có 3 Phó trưởng ban là: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó Ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự.

Ban Chỉ đạo còn có 20 ủy viên là lãnh đạo của các bộ, ngành thuộc Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Chánh văn phòng Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thủ tướng giao cho Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt.

Ngay từ khi thành lập tới nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: Sơ kết 5 năm việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 ở các vùng: Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

Triển khai thị sát các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước để phục vụ cho hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong 4 hội nghị quan trọng nhất của Chính phủ trong năm 2017, sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì vào đầu tháng 10/2017, nhằm thống nhất các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tập thể nói riêng và chuỗi sản xuất kinh tế nói chung.

Liên quan đến cá nhân ông Võ Kim Cự, trước đó Ban bí thư và Chính phủ cũng đã có những quyết định kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với cá nhân này vì có những vi phạm liên quan đến dự án Formosa khi đang là lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, ông Võ Kim Cự đã bị Ban bí thư kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.

Đồng thời, ông Cự bị Thủ tướng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trước đó, ông Võ Kim Cự cũng đã được Quốc hội thống nhất cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 14.