10:00 13/10/2020

Ông Vương Đình Huệ tái cử Bí thư Hà Nội

Ngọc Tuấn

Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa tái cử.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa tái cử.

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc. Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 17.

Theo kết quả công bố, Đại hội đã bầu 71 người vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 cho thấy, 16 người được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 100% (71/71). 

Các Phó Bí thư gồm ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Tuyến (Trưởng Ban Dân vận Thành ủy); ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố); ông Nguyễn Văn Phong (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy). Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, sinh ngày 15/3/1957, tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Huệ là giáo sư, tiến sỹ Kinh tế.

Trước tháng 7/2001, ông là giảng viên rồi giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Từ tháng 7/2001 - 6/2006, ông được giao giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

Từ tháng 7/2006 - 8/2011, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa.

Trong gian đoạn từ tháng 8/2011 - 12/2012, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Tới tháng 12/2012, sau khi Ban Kinh tế Trung ương được tái lập, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội 12 của Đảng, ông được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tới tháng 4/2016, Quốc hội đã phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đến tháng 6/2016, Quốc hội khóa 14, tiếp tục phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.