10:04 06/07/2019

Petro Vietnam chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài vượt hạn mức, đầu tư thua lỗ

Duyên Duyên

Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty không hiệu quả, thua lỗ lớn, mất vốn chủ sở hữu, phải giải thể

Một số dự án của PVN đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn, có nguy cơ không đảm bảo cơ cấu vốn được phê duyệt hoặc tiềm ẩn rủi ro...
Một số dự án của PVN đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn, có nguy cơ không đảm bảo cơ cấu vốn được phê duyệt hoặc tiềm ẩn rủi ro...

Kiểm toán Nhà nước cho biết, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài vượt hạn mức quy định trong giấy chứng nhận đầu tư.

Như VnEconomy đã đưa tin, chiều ngày 5/7/2018, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2017.

Một trong những thông tin đáng chú ý là ông Trần Khánh Hoà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã công bố kết quả kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, kết quả kiểm toán cho thấy có 30/31 tập đoàn, tổng công ty nhà nước được kiểm toán kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, phần lớn các tập đoàn, tổng công ty và công ty nhà nước còn sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nên qua kiểm toán phải điều chỉnh tăng, giảm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí.

"Sau kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu ngân sách 10.896 tỷ đồng", ông Hoà cho biết.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đại diện Kiểm toán Nhà nước nhận định, nhiều doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ lớn, mất vốn chủ sở hữu, phải giải thể.

Nhiều khoản đầu tư, góp vốn của các doanh nghiệp nhà nước không đúng quy định, thua lỗ.

"Điển hình là hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Petro Vietnam không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài vượt hạn mức quy định trong giấy chứng nhận đầu tư", Vụ trưởng Vụ Tổng hợp nhận định.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra, hoạt động quản lý tài chính, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho và chi phí giá thành của các doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ làm phát sinh nợ khó đòi lớn.

Hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển, đầu tư tài sản cố định không hiệu quả, hệ số nợ phải trả cao… 

Cá biệt trong giai đoạn năm 2010-2015, Ban Quản lý Dự án công trình Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã gửi tiền tại 2 ngân hàng nhưng tiền lãi nhận được để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, có dấu hiệu vi phạm pháp luật 22,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, diện tích, số lượng cơ sở đất mà các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước được giao rất lớn song chưa được doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý chặt chẽ.

Nhiều diện tích đất chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích; chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước; tính tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bất động sản chưa đúng quy định.

"Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại một số doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ từ khâu lập quy hoạch tổng thể, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế cơ sở đến việc huy động vốn, bố trí vốn chậm, chưa phù hợp tiến độ thực hiện", ông Trần Khánh Hoà đánh giá.

Song song với đó, còn có tình trạng sử dụng vốn không đúng mục tiêu; lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng không đúng quy định; một số dự án phải dừng, giãn tiến độ. 

Nhiều dự án nghiệm thu, thanh toán, quyết toán còn sai sót về khối lượng, đơn giá và chưa đầy đủ thủ tục, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi, giảm thanh toán 210 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 5.681 tỷ đồng… 

"Đặc biệt, một số dự án của Petro Vietnam đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn, có nguy cơ không đảm bảo cơ cấu vốn được phê duyệt hoặc tiềm ẩn rủi ro phát sinh chi phí, giảm hiệu quả đầu tư", ông Hoà thông tin thêm.

Đối với tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 còn chậm, không đúng kế hoạch được duyệt, chậm thoái vốn ra khỏi lĩnh vực bất động sản, ngân hàng theo quy định.

Trong đó các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước của Tp HCM đều đang tạm dừng công tác cổ phần hóa, thoái vốn; SCIC mới thực hiện bán vốn được 41/114 doanh nghiệp, không đạt kế hoạch đề ra; một số đơn vị chưa xây dựng Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020...