09:59 30/01/2015

Petro Vietnam được chỉ đạo tăng khai thác dầu

Nguyên Anh

Trước sự biến động khó lường của giá dầu, trong năm 2015 Petro Vietnam chỉ đặt mục tiêu khai thác khoảng 26,6 triệu tấn dầu quy đổi

Theo báo cáo mới đây của Petro Vietnam, trong năm 2014, tập đoàn này đạt tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,58 triệu tấn với tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng.
Theo báo cáo mới đây của Petro Vietnam, trong năm 2014, tập đoàn này đạt tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,58 triệu tấn với tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) phải nỗ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trong đó "vẫn phải chú trọng vào tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí".

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam cần tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Tập đoàn phải phối hợp với các bộ ngành chủ động nghiên cứu, có giải pháp và đề xuất báo cáo Chính phủ trong việc bảo đảm nguồn vốn để thực hiện các dự án mục tiêu về tìm kiếm, thăm dò.

Đối với công nghiệp khí, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Petro Vietnam thực hiện lộ trình giá khí theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đối với lĩnh vực điện, Petro Vietnam phải tập trung triển khai đầu tư các dự án điện được giao.

Trong lĩnh vực lọc hoá dầu, Petro Vietnam có trách nhiệm đàm phán chuyển nhượng và triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo đảm tiến độ đề ra; đẩy nhanh và kiểm soát tốt tiến độ triển khai các dự án lọc hóa dầu.

Với lĩnh vực dịch vụ, Phó thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài.

Ngoài ra, Phó thủ tướng nêu rõ, trong năm 2015, cần hoàn thiện việc xây dựng và trình duyệt chiến lược phát triển Petro Vietnam đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035, phân tích rõ hiện trạng, khoảng cách của Petro Vietnam và các tập đoàn dầu khí khác trong khu vực, đặc biệt là so sánh với Tập đoàn Dầu khí Malaysia (Petronas), trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách đồng bộ để tăng tốc phát triển và thu hẹp khoảng cách của Petro Vietnam với các tập đoàn dầu khí khác ở khu vực và trên thế giới.

Petro Vietnam cũng phải khẩn trương thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc tập đoàn theo quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt, từng bước xây dựng tập đoàn mạnh hơn, phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn.

Theo báo cáo mới đây của Petro Vietnam, trong năm 2014, tập đoàn này đạt tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,58 triệu tấn với tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước sự biến động khó lường của giá dầu, trong năm 2015 Petro Vietnam chỉ đặt mục tiêu khai thác khoảng 26,6 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó dầu thô khoảng 16,8 triệu tấn, giảm gần 1 triệu tấn so với 2014.

Với kịch bản xấu nhất khi giá dầu chỉ còn mức 60 USD/thùng, doanh thu của Petro Vietnam trong năm 2015 dự kiến chỉ còn khoảng 515 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 240 nghìn tỷ đồng so với 2014.