14:27 06/03/2009

Petro Vietnam xin lập quỹ đầu tư tài chính

Bảo Anh

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa xin phép lập quỹ đầu tư tài chính với một đối tác nước ngoài

Dự kiến, nếu được chấp nhận, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên sẽ góp 25% vốn ban đầu (tương ứng 25 triệu USD), còn Oman Oil góp 75%.
Dự kiến, nếu được chấp nhận, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên sẽ góp 25% vốn ban đầu (tương ứng 25 triệu USD), còn Oman Oil góp 75%.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa xin phép lập quỹ đầu tư tài chính với một đối tác nước ngoài.

Theo văn bản trình Chính phủ của tập đoàn này, mục đích của việc thành lập quỹ là nhằm huy động vốn để phát triển các dự án dầu khí, năng lượng trong thời gian tới.

Trước đó, để chuẩn bị cho việc thành lập quỹ, Petro Vietnam đã chỉ đạo Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) xúc tiến đàm phán với Công ty Dầu khí Nhà nước Oman (Oman Oil) góp vốn thành lập quỹ đầu tư dầu khí - năng lượng. Hiện hai bên đã đi đến thống nhất thành lập quỹ với quy mô ban đầu 100 triệu USD và sẽ tăng lên 300-500 triệu USD vào năm 2010.

Dự kiến, nếu được chấp nhận, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên sẽ góp 25% vốn ban đầu (tương ứng 25 triệu USD), còn Oman Oil góp 75%.

Mặc dù Nghị định 09/CP của Chính phủ  về quản lý tài chính của các doanh nghiệp nhà nước không cho phép thành lập các quỹ đầu tư như trên, song theo Petro Vietnam, đây là cơ hội tốt để thu hút ngoại tệ gián tiếp của các tổ chức nước ngoài, nên tập đoàn kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thành lập quỹ như dự kiến.