07:26 15/03/2009

Phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán có thể ngồi tù đến 5 năm

Minh Thúy

Nhiều tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được bổ sung tại dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án này với nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực chứng khoán.
Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án này với nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực chứng khoán.
Sửa đổi, bổ sung một số tội danh trong lĩnh vực chứng khoán là một trong những nội dung quan trọng của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, hiện đang được chỉnh sửa để trình Quốc hội vào kỳ họp gần nhất.

Che giấu sự thật có thể bị phạt 5 năm tù

Tại Điều 181a, dự thảo luật quy định người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: có tổ chức, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; thu lợi bất chính lớn; tái phạm nguy hiểm;

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tiết lộ thông tin nội bộ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự

Theo Điều 181b, người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoán hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua, bán trên cơ sở thông tin đó thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Có tổ chức; gây hậu quả nghiêm trọng; thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Thao túng giá: 6 tháng đến 3 năm tù

Điều 181c của dự luật quy định tội thao túng giá chứng khoán. Theo đó, người nào thực hiện một trong các hành vi thao túng giá chứng khoán sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù sáu tháng đến ba năm : Thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán; sử dụng các phương pháp giao dịch khác.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; thu lợi bất chính lớn; tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Bên cạnh các tội danh mới trong lĩnh vực chứng khoán, dự luật cũng sửa đổi, bổ sung các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế như tội đầu cơ, tội trốn thuế, tội xâm phạm quyền tác giả và các quyền có liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, tội phạm quy định về quản lý đất đai…cho phù hợp với thực tế của công tác đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới.

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án này với nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực chứng khoán. Một số ý kiến đề nghị quy định rõ hơn cấu thành cơ bản của các tội danh để đảm bảo tính khả thi và phân biệt với một số tội danh khác đã được quy định trong bộ luật hình sự.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là các tội phạm mới được bổ sung nên trước mắt chỉ nên quy định trách nhiệm hình sự đối với những hành vi phạm tội đã phổ biến.

Dự luật này dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12 (tháng 5/2009) và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.