06:28 29/08/2015

Phát động giải báo chí “70 năm mới có một lần”

Nguyễn Lê

Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016)

Theo thông tin từ lễ phát động, mục đích của giải là nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài Quốc hội, lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp 2013.
Theo thông tin từ lễ phát động, mục đích của giải là nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài Quốc hội, lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp 2013.
Chiều 28/8, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát động giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”.

Đây là giải báo chí mà theo nhấn mạnh của ông Hà Minh Huệ, thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam là “70 năm mới có một lần”.

Đây cũng là một hoạt động nằm trong kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016).

Theo thông tin từ lễ phát động, mục đích của giải là nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài Quốc hội, lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp 2013.

Mục đích của giải còn là ghi nhận thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong chặng đường lịch sử 70 năm qua.

Giải báo chí 70 năm mới có một lần này sẽ tôn vinh các tác phẩm xuất sắc và ghi nhận công lao của những người viết về hoạt động của Quốc hội, ông Phúc nói.

Các tác phẩm báo chí đăng tải trong thời gian từ 1/1/2014 đến 31/10/2015 trên cả 4 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình đều được tham dự giải.

Dự kiến, sẽ có 4 giải A, mỗi giải 20 triệu đồng; 8 giải B mỗi giải 15 triệu đồng, 12 giải C mỗi giải 10 triệu đồng và 16 giải khuyến khích  mỗi giải 5 triệu đồng.

Từ 1/9/2015 đến hết ngày 31/10/2015 là thời gian nhận tác phẩm và giải thưởng sẽ được công bố vào cuối tháng 12/2015.