04:42 17/09/2010

PHC: Cổ đông lớn bị phạt do bán ra không công bố thông tin

Hà Anh

Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam, cổ đông lớn của PHC, bị phạt liên quan đến giao dịch không công bố thông tin

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký Quyết định số 720/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Cụ thể, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam, cổ đông lớn sở hữu 370.200 cổ phiếu (chiếm 12,34% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng Constrexim-PHC (mã PHC- HNX) đã thực hiện bán 310.200 cổ phiếu PHC tính đến ngày 19/4/2010, dẫn đến tỉ lệ sở hữu giảm xuống 2% (thay đổi 10,34%) nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định; theo đó vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán phạt tiền 15 triệu đồng đối với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.