08:36 26/08/2016

Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo Bình Phước

Ngô Trang

Chủ tịch và hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đều tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm.<br>
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, tại Quyết định 1668/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tại Quyết định 1667/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với bà Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016 và ông Huỳnh Minh Anh - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với quyết định trên, hiện cơ cấu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm cùng 3 Phó chủ tịch là ông: Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Tiến Dũng và bà Huỳnh Thị Hằng.