10:11 07/02/2013

Phí sinh hoạt ở những nơi rẻ nhất thế giới

Hải Yến

Cơ quan thông tin kinh tế thuộc tạp chí The Economist mới đây đã công bố top 10 thành phố có phí sinh hoạt rẻ nhất