09:53 27/09/2016

Phó thủ tướng: Không có "vùng cấm" trong xử lý tham nhũng

Nguyên Hà

Tp.HCM cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình&nbsp;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">làm việc với lãnh đạo Tp.HCM về công tác cải cách hành chính ngày 26/9.</span><br>
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình&nbsp;<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">làm việc với lãnh đạo Tp.HCM về công tác cải cách hành chính ngày 26/9.</span><br>
Sáng 26/9, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với Thành ủy Tp.HCM về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng yêu cầu thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, nhất là ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: quản lý và sử dụng đất đai, quy hoạch, kiến trúc, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách, sử dụng tài sản công; thuế, cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; thực hiện chính sách an sinh xã hội; công tác cán bộ.

Cùng với đó thành phố cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình tiến hành cần xác định trọng tâm, trọng điểm, tập trung xử lý những vụ mang tính tập thể, có tổ chức; xử lý kịp thời, công khai cán bộ tham nhũng, tịch thu, sung công tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.

“Các cơ quan được giao việc phải quyết liệt, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, không có “vùng cấm địa” để tạo sự chuyển biến rõ rệt, củng cố lòng tin của nhân dân”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo Tp.HCM về công tác cải cách hành chính của địa phương này, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức tại một số nơi còn chưa nghiêm. Việc tổ chức cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực còn bất cập, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, thời gian thực hiện còn kéo dài.

Tại buổi làm việc, bên cạnh một số kết quả đáng biểu dương về cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa trong các lĩnh vực như thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm, thương mại, đầu tư…Phó thủ tướng thẳng thắn chỉ trích Tp.HCM vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong tinh tinh giản biên chế, cải thiện môi trường đầu tư, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, việc tinh giản biên chế đến tháng 7/2016 đã tinh giản được 129 người, chưa đạt tỉ lệ 1,5% theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2015 bị tụt hạng so với các năm trước (xếp 18/63), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng tụt (6/63), chi phí không chính thức chỉ đạt 4,19 điểm (xếp 51/63 tỉnh, thành).

Các chỉ số khác như chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp 47/63 tỉnh, thành, có tới 53,3% doanh nghiệp cho biết đã phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hải quan.

Trước thực tế đó, Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Tp.HCM phải nỗ lực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đột phá cải cách hành chính, tạo điều kiện cho giới trẻ khởi nghiệp tốt hơn với các chính sách hỗ trợ cụ thể.

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu thành phố cần đơn giản hoá và công khai hoá thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, gắn cải cách hành chính với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện việc xin lỗi công dân đối với các hồ sơ trễ hẹn, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết của Bộ Chính trị; hoàn thiện tổ chức các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý công chức, bảo đảm khách quan, minh bạch.