14:12 02/01/2020

PLX và POW được dự báo lọt rổ VN30

Kim Phong

SSI ước tính chỉ số VN30 Index sẽ có những thay đổi với việc PLX và POW được thêm vào trong khi DPM và GMD bị loại ra

Các chỉ số do HOSE xây dựng sẽ tiến hành tái cơ cấu trong tháng 1/2020, ngày hiệu lực đối với danh mục mới là 3/2, do đó các quỹ ETF sử dụng các chỉ số này sẽ cần phải hoàn thành tái cơ cấu danh mục trong phiên ngày 31/1.

Với số liệu chốt ngày 31/12/2019, SSI ước tính chỉ số VN30 Index sẽ có những thay đổi với việc PLX và POW được thêm vào trong khi DPM và GMD bị loại ra.

Cụ thể, PLX được thêm vào sau khi hoàn thành bán 20 triệu cổ phiếu quỹ, giúp tỷ lệ free-float được cải thiện. POW cũng được thêm vào chỉ số sau khi đủ thời gian niêm yết trên 6 tháng và có giá trị vốn hóa nằm trong top 20 cổ phiếu lớn nhất sàn.

Thay vào đó, DPM và GMD là hai cổ phiếu sẽ bị loại ra để bảo toàn số lượng 30 cổ phiếu trong chỉ số.

SSI cũng thông tin thêm, quỹ VFMVN30 ETF hiện là quỹ lớn nhất sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu. Với dự kiến thay đổi như trên, giả định tổng tài sản quỹ duy trì ở mức hiện tại là 6.670 tỷ đồng, quỹ có thể sẽ bán ra 2,8 triệu GMD và 1,6 triệu DPM, đồng thời mua vào khoảng 1 triệu PLX và 4,8 triệu POW, đạt tỷ trọng tương ứng 0,88% và 0,84%. 

VNM, VIC, VHM, STB, CTG, VRE sẽ là các cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại sẽ bị bán ra một phần. 

Ngoài ra, chỉ số VNX50 Index sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này, tỷ trọng chỉ số sẽ được tính toán lại với dữ liệu gần ngày tái cơ cấu.