18:14 28/03/2010

PTI với mục tiêu "Thương hiệu bán lẻ hàng đầu"

Minh Anh

Doanh thu năm 2009 của PTI đạt trên 540 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 300 lên 450 tỷ đồng

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của PTI với logo tạo nên từ bốn vòng tay cách điệu tượng trưng cho sự chung sức, chung lòng.
Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của PTI với logo tạo nên từ bốn vòng tay cách điệu tượng trưng cho sự chung sức, chung lòng.
Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2010 – 2015 với mục tiêu trở thành thương hiệu bán lẻ hàng đầu, doanh số hàng năm tăng trưởng 30%, đang đặt ra những thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của mỗi thành viên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Sau chặng đường 12 năm hình thành và phát triển (1998-2010), PTI đã có những dấu ấn phát triển quan trọng. PTI hiện là một trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với trên 500 cán bộ nhân viên, 22 chi nhánh và 18 nghìn điểm bán hàng thông qua mạng lưới đại lý bưu điện trên toàn quốc. Doanh thu năm 2009 đạt trên 540 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 300 lên 450 tỷ đồng.

Đặt nền móng cho mục tiêu dài hạn này, PTI đã xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu với tầm nhìn mới, hướng Công ty bảo hiểm phi nhân thọ trở thành “Công ty bảo hiểm của cộng đồng”. Mọi sản phẩm, chính sách, quy trình của PTI thực hiện đều phải đứng trên quan điểm khách hàng, vì lợi ích của khách hàng với mong muốn PTI sẽ là ”người bạn” thực sự của khách hàng.

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của PTI với logo tạo nên từ bốn vòng tay cách điệu tượng trưng cho sự chung sức, chung lòng của một tập thể, mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi, là điểm tựa vững chắc cho mỗi con người trong cuộc sống và thể hiện sự khát khao được phục vụ mọi người, mọi nơi trên khắp mọi miền của đất nước.

Về mặt triết ly kinh doanh, logo PTI thể hiện 4 giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho tư tưởng của PTI trong quá trình phát triển là: Hợp tác - Chia sẻ - Sáng tạo - Tôn trọng sự khác biệt, đây sẽ là nền tảng tư tưởng đưa PTI lên một tầm cao mới trong tương lai. Hình ảnh thương hiệu mới vừa phản ánh giá trị nội tại vốn có của PTI, vừa phản ánh các giá trị mà PTI muốn có và cam kết thực hiện trách nhiệm của mình vì lợi ích cao nhất với khách hàng và với xã hội.

Thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay là phát triển sản phẩm với yêu cầu tạo ra sự khác biệt. Song song với việc thay đổi hệ thống nhận diện, PTI đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để đưa ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn hơn, có nhiều chính sách hợp l‎ý để PTI nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tạo hình ảnh mới mẻ, mạnh mẽ trên chặng đường phát triển.

Một số sản phẩm mới điển hình của PTI đã thực sự chiếm được lòng tin của khách hàng và góp phần vào thành công của Công ty phải kể đến là “Phúc học đường”, “Phúc vạn dặm”, “Phúc lưu hành”.... Xây dựng các sản phẩm này, PTI đã thực sự thể hiện sự quan tâm của mình đối với khách hàng và lợi ích cộng đồng. Khi tham gia các sản phẩm này, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi ưu việt nhất của bảo hiểm toàn diện.

“Để tăng tốc trong cạnh tranh và hoàn thành mục tiêu đã đề ra, PTI cam kết không chỉ bằng việc thay đổi hình ảnh, đổi mới sản phẩm, công nghệ mà bằng con tim, tấm lòng của chúng tôi đối với khách hàng”, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ.