21:01 16/09/2022

PVCFC góp phần phát triển giáo dục tại Cà Mau

Lan Anh

Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển môi trường giáo dục, ngày 15/09/2022, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau, HOSE: DCM) đã chính thức ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau...

Tham dự sự kiện quan trọng này, về phía Sở GĐ-ĐT Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Luận - Giámđốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cũng các thầy cô là hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đạidiện PVCFC tham dự lễ ký kết có ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT, ông Văn Tiến Thanh –Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT cùng lãnh đạo các phòng ban,phân/xưởng.
Tham dự sự kiện quan trọng này, về phía Sở GĐ-ĐT Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Luận - Giámđốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cũng các thầy cô là hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đạidiện PVCFC tham dự lễ ký kết có ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT, ông Văn Tiến Thanh –Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT cùng lãnh đạo các phòng ban,phân/xưởng.

Tham dự sự kiện quan trọng này, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau có ông Nguyễn Thanh Luận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng các thầy cô là hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đại diện PVCFC tham dự lễ ký kết có ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đức Hạnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị cùng lãnh đạo các phòng ban, phân/xưởng.

Chính thức ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân bón Cà Mau mong muốn đóng góp vào sự phát triển môi trường giáo dục thông qua việc tạo động lực, tinh thần ham học hỏi và niềm đam mê nghề nghiệp cho các học sinh sinh viên, những người con Cà Mau, yêu nghề nghiệp, yêu Cà Mau và yêu thích những việc làm ý nghĩa đóng góp cho Cà Mau.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng PVCFC thực thi 4 hạng mục nội dung lớn bao gồm: Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường và tìm hiểu nghề nghiệp; Hoạt động an sinh xã hội về giáo dục; Hoạt động truyền thông, lan tỏa mục đích thỏa thuận; Hoạt động đoàn thể và nhiều hoạt động liên quan khác…

Vận dụng tài nguyên sẵn có của nhau, đôi bên sẽ cùng thúc đẩy hoạt động để tăng nhận diện về chương trình, nhân rộng nguồn lực tài năng và thu hút quan tâm hưởng ứng của bà con địa phương.

Phân bón Cà Mau với kinh nghiệm tổ chức tham quan thực tế - định hướng hướng nghề nghiệp sẽ tập trung bố trí nguồn lực, kinh phí và kiện toàn các mô hình đào tạo chuẩn chỉnh để giúp học sinh sinh viên tại địa phương trải nghiệm hiệu quả nhất tại chính Nhà máy Đạm Cà Mau.

Tại lễ ký kết, Lãnh đạo Sở đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng PVCFC tiếp tục phát huy hơn nữa tâm huyết và hiệu quả của gói hỗ trợ này đối với sự nghiệp trồng người, tích cực cùng ngành lan tỏa tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên để thay đổi cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.

Với khát khao kiến tạo giá trị vì cộng đồng, Phân bón Cà Mau đang vững tiến trên hành trình vun dưỡng của mình. Sự hợp tác giữa PVCFC với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, các em có cơ hội học hỏi thật gần với những người thầy quản lý đặc biệt, đón nhận cảm hứng hoàn thiện bản thân từ môi trường thực tiễn sống động, chuyên nghiệp và đầy tính nhân văn.