06:00 18/08/2012

PVFC lên tiếng về thông tin hợp nhất với ngân hàng

Hà Anh

PVF cho biết việc hợp nhất giữa PVFC với Western Bank không phải là thông tin chính thức do PVFC công bố

Tại thời điểm 30/6, PVFC vẫn còn 2 khoản nợ hơn 100 triệu USD chưa đòi được từ Vinashin và Vinalines.
Tại thời điểm 30/6, PVFC vẫn còn 2 khoản nợ hơn 100 triệu USD chưa đòi được từ Vinashin và Vinalines.
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF-HOSE) công bố thông tin liên quan đến thông tin về việc hợp nhất với ngân hàng.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, PVFC cho biết, các thông tin liên quan tới việc hợp nhất giữa PVFC với Western Bank không phải là thông tin chính thức do Tổng công ty công bố. Hiện tại PVFC chưa hợp nhất với ngân hàng nào.

Trường hợp phát sinh các nội dung thuộc phạm vi phải công bố thông tin, PVFC sẽ thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2012, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí trước dự phòng rủi ro tài chính quý 2 của PVFC đạt 78,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 310,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 38,5 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt hơn 202 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, PVFC vẫn còn 2 khoản nợ hơn 100 triệu USD chưa đòi được từ Vinashin và Vinalines. Cụ thể, các công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vay của PVFC gần 1.070 tỷ đồng (khoảng 51,3 triệu USD). Còn các công ty thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vay hơn 1.686 tỷ đồng (gần 81 triệu USD). Khoản tín dụng Vinashin vay PVFC được thực hiện từ năm 2009, còn của Vinalines từ năm 2011.

Deloitte lưu ý trong báo cáo kiểm toán PVFC, các khoản vay này hiện được giữ nguyên trạng và khoanh lại để cơ cấu theo chỉ đạo của nhà nước. Hiện tại, PVFC đang tiếp tục làm việc với Vinashin, Vinalines và các cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyền về phương án xử lý và thu hồi các khoản nợ trên.