14:45 03/01/2013

PVFC lên tiếng về thông tin “sáp nhập với Western Bank”

Hà Anh

PVFC chưa nhận được văn bản chính thức nào của Ngân hàng Nhà nước về đề án sáp nhập này

<a href="http://vneconomy.vn/20121228104017144P0C6/thu-tuong-duyet-de-an-hop-nhat-western-bank-pvfc.htm">Western Bank đã có thông cáo cho biết</a>,
 ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt đề án hợp nhất
 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) và PVFC.
<a href="http://vneconomy.vn/20121228104017144P0C6/thu-tuong-duyet-de-an-hop-nhat-western-bank-pvfc.htm">Western Bank đã có thông cáo cho biết</a>, ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt đề án hợp nhất giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) và PVFC.
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (mã PVF-HOSE) chính thức trả lời về thông tin “sáp nhập với Western Bank”.

Liên quan đến thông tin ngày 28/12 cho rằng “Đề án hợp nhất giữa PVFC và Westernbank được phê duyệt”, ngày 2/1/2013, PVFC có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM khẳng định thông tin nêu trên là “chưa phù hợp”.

PVFC khẳng định chưa nhận được văn bản chính thức nào của Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt đề án hợp nhất giữa PVFC và Westernbank.

Trước đó, ngày 28/12/2012, Western Bank đã có thông cáo cho biết, ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt đề án hợp nhất giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) và PVFC.

Vào ngày 30/11/2012, trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), PVFC khẳng định không liên quan tới thông tin “nhóm cổ đông mới” PVFC còn nợ 500 tỷ đồng số tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Western Bank.