10:50 12/03/2010

PVI được xếp hạng tín nhiệm tài chính B+

Đ. Thọ

PVI vừa chính thức công bố đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm A.M. Best xếp hạng tín nhiệm tài chính ở mức B+

Đại diện A.M. Best trao chứng nhận xếp hạng tín nhiệm cho lãnh đạo PVI.
Đại diện A.M. Best trao chứng nhận xếp hạng tín nhiệm cho lãnh đạo PVI.
Ngày 11/3, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) đã chính thức được tổ chức xếp hạng tín nhiệm A.M. Best xếp hạng tín nhiệm tài chính ở mức B+ và chỉ số tín nhiệm cho nhà phát hành đạt mức BBB-.

B+ là mức tín nhiệm năng lực tài chính vững mạnh và BBB- là mức tín nhiệm công ty duy trì được khả năng thực hiện các cam kết tài chính tốt. Theo đánh giá, đây là mức xếp hạng tín nhiệm cao dành cho các doanh nghiệp tài chính.

Trong đó, mức xếp hạng B+ của A.M. Best đối với PVI có thể được nhìn nhận tương đương với mức BBB (năng lực tài chính tin cậy) của Standard & Poor’s.

PVI hiện được đánh giá là doanh nghiệp bảo hiểm có hệ thống quản trị rủi ro tốt và hiện đang là nhà bảo hiểm công nghiệp hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm năng lượng với thị phần đạt trên 99%, bảo hiểm tài sản - thiệt hại với gần 45% thị phần và bảo hiểm hàng hải với khoảng 32% thị phần.

Trước đó, Hội đồng Quản trị PVI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu ước đạt 4.028,168 tỷ đồng - bằng gần 113% năm 2009 và lợi nhuận trước thuế đạt 330,068 tỷ đồng - bằng gần 150% năm 2009. Cổ tức dự kiến là 15%.

Được biết, A.M. Best là một trong số 10 tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới hiện nay, được Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ công nhận. A.M. Best đã thực hiện đánh giá mức độ tín nhiệm tài chính cho khoảng 3.500 công ty bảo hiểm tại 65 quốc gia trên khắp toàn cầu, với trên 100 năm kinh nghiệm.