12:11 01/10/2018

Quảng Ninh sáp nhập 7 chi cục thuế thành 3 chi cục

Duyên Duyên

Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên thực hiện việc sáp nhập chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực

Sau Quảng Ninh, 5 tỉnh thành khác là Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau cũng sẽ triển khai sáp nhập các chi cục thuế.
Sau Quảng Ninh, 5 tỉnh thành khác là Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau cũng sẽ triển khai sáp nhập các chi cục thuế.

Theo Quyết định 1686/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, sẽ có 7 chi cục thuế hợp nhất thành 3 chi cục thuế khu vực.

Cụ thể, Chi cục Thuế Tp Uông Bí và Chi cục Thuế thị xã Quảng Yên sẽ hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên.

Chi cục Thuế huyện Tiên Yên, Chi cục Thuế huyện Bình Liêu và Chi cục Thuế huyện Ba Chẽ thành Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ.

Chi cục Thuế huyện Hải Hà và Chi cục Thuế huyện Đầm Hà thành Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà.

Bộ máy chi cục thuế khu vực bao gồm đội hành chính - nhân sự - tài vụ - quản trị - ấn chỉ; Đội tuyên truyền - hỗ trợ - nghiệp vụ - dự toán - pháp chế; Đội kiểm tra thuế - quản lý nợ và cưỡng chế thuế và 3 đội quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường. Cơ cấu mới của chi cục thuế khu vực sẽ thu gọn nhiều đầu mối so với trước đây.

Được biết, quá trình hợp nhất các chi cục thuế của tỉnh Quảng Ninh triển khai trong 2 đợt. Trong đợt triển khai thí điểm này, sẽ sáp nhập 7 chi cục thuế hiện tại còn 3 chi cục (giảm 4 chi cục). Đợt 2 sẽ tiếp tục sắp xếp các chi cục thuế còn lại, giảm 3 chi cục.

Như vậy, sau khi sắp xếp, từ 14 chi cục thuế, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ còn 7 chi cục thuế, giảm 50% theo đúng với chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Đánh giá về sự kiện này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, Quảng Ninh đang là tỉnh đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, nnổi bật trong đó là sự tiên phong, gương mẫu triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng đánh giá cao việc Tỉnh ủy Quảng Ninh sớm có quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đây là Đảng bộ tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương chuyển đổi các tổ chức đảng của cục thuế, chi cục thuế trên địa bàn và cũng trùng với sự lựa chọn của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tài chính về việc lựa chọn tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên thực hiện điểm việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực.

Sau Quảng Ninh, 5 tỉnh thành khác là Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau sẽ triển khai sáp nhập các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh.

Theo mục tiêu đến năm 2020 của Bộ Tài chính sẽ giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành thuế.