14:45 23/07/2011

Quốc hội bầu Chủ tịch khóa 13

Nguyễn Lê

Danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã có thêm ông Nguyễn Văn Phúc

Trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 là công tác nhân sự - Ảnh: CTV.
Trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 là công tác nhân sự - Ảnh: CTV.
14h43 chiều 23/7, Quốc hội khóa 13 bắt đầu tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Danh sách để bầu các chức danh này vừa được thông qua ít phút trước đây, so với giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 tại phiên họp chiều 22/7, đã có thêm ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khóa 12 được đề cử bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ khóa 13 để giứ chức Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội.

Theo danh sách này, được đề cử để bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13 chỉ có duy nhất Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng cho biết, quá trình thảo luận về nhân sự tại các đoàn, ngoài ông Nguyễn Văn Phúc đã có thêm một số ứng cử viên được giới thiệu thêm cho các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Tuy nhiên, các vị được giới thiệu đã xin rút và được chấp thuận.

Việc bầu nhân sự được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín, danh sách ban kiểm phiếu đã được Quốc hội thông qua gồm 21 người do ông Đỗ Văn Chiến, đại biểu tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội cho phép ban kiểm phiếu sẽ làm việc phục vụ công tác nhân sự trong suốt kỳ họp. Nếu thành viên ban kiểm phiếu được giới thiệu ứng cử các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thì Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cử đại biểu khác thay thế.

Ngay tại phiên họp chiều nay, sau khi trúng cử, tân Chủ tịch Quốc hội khóa 13 sẽ phát biểu nhậm chức và thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới trình bày tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.