09:54 24/10/2018

Quốc hội chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Nguyên Vũ

Theo chương trình kỳ họp thứ sáu đang diễn ra, chiều nay (24/10), Quốc hội bắt đầu công việc đầu tiên cùa quá trình lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành từ Quốc hội khoá 13.
Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành từ Quốc hội khoá 13.

Theo chương trình kỳ họp thứ sáu đang diễn ra, chiều nay (24/10), Quốc hội bắt đầu công việc đầu tiên cùa quá trình lấy phiếu tín nhiệm.

Cụ thể, Quốc hội sẽ nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm , sau đó bấm nút thông qua danh sách và thảo luận ở đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Theo quy định tại nghị quyết 85/2014/QH 13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, những người được Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm gồm có Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do mới được Quốc hội bầu nên chưa đủ điều kiện lấy phiếu lần này. Do vậy nên danh sách lấy phiểu chỉ là 48 người. 

Danh sách 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước 

 2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội 

 3. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội 

 4. Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội

 5. Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội 

 6. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội

7. Bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

8. Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. 

 9. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội 

 10. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội

11. Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

 12. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 

 13. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

14. Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội

15. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

16. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

17. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội 

 18. Ông Trần Văn Tuý, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội 

 19 . Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội 

 20. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

21. Ông Trương Hoà Bình, Phó thủ tướng Chính phủ

22. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ 

 23.. Ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ 

 24. Ông Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ 

 25. Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

 26. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

27. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương

28. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

29. Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

31. Ông Ngyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

32. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

33. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

34. Ông Trần Hồng Hà , Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 35. Ông Phạm Hồng Hà , Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

 36. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

37. Ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ

38. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

39. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

40. Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

 41. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

42. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

43. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch 

 44. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

 45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế 

 46. Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 

 47. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 

 48. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước