17:49 12/11/2020

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021

Quang Trung

Quốc hội phê duyệt mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 343.670 tỷ đồng (4% GDP), tổng mức vay là 608.569 tỷ đồng

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 - Ảnh: VGP
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 - Ảnh: VGP

Chiều 12/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với 446/448 đại biểu biểu quyết tán thành (tương đương tỷ lệ 92,53% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nghị quyết, tổng thu ngân sách dự toán năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng.

Quốc hội cũng phê duyệt mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 318.870 tỷ đồng (3,7% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng (0,3% GDP). Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

Trong phân bổ ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí triển khai Nghị quyết số 120 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng; ưu tiên bố trí kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo…

Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó có việc tăng bội chi ngân sách trung ương 133.500 tỷ đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020.

Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước, thực hiện huy động vay bù đắp bội chi phù hợp với tiến độ thu và dự kiến giải ngân ngân sách Trung ương năm 2020.

Trong năm 2020, Quốc hội thống nhất không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương.

Quốc hội duyệt mức bội chi ngân sách 4% năm 2021 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp chiều 12/11 - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 như điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước...

Đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp...