13:12 12/06/2018

Quốc hội giám sát tối cao việc quản lý đất đai tại đô thị trong 2019

Nguyên Vũ

Hai chuyên đề được giám sát tối cao năm sau là quản lý đất đai và phòng cháy chữa cháy

449/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành chọn quản lý đất đai cho chuyên đề giám sát tối cao năm sau.
449/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành chọn quản lý đất đai cho chuyên đề giám sát tối cao năm sau.

Sáng 12/6, 449/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành chọn quản lý đất đai cho chuyên đề giám sát tối cao năm sau.

Tên đầy đủ của chuyên đề 1 là: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

Giám sát tối cao vấn đề này sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), Quốc hội chọn giám sát chuyên đề 2 là "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018".

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về lựa chọn chuyên đề giám sát.

Kết quả tính đến cuối buổi sáng ngày 7/6/2018, Tổng Thư ký Quốc hội nhận được 442 ý kiến của đại biểu Quốc hội. Trong số đó, có 217/442 ý kiến (49%) tán thành giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018". Có 356/442 ý kiến (80,5%) tán thành giám sát chuyên đề  "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018".

Có 208/442 ý kiến (47%) tán thành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018". Có 130/442 ý kiến (29,4%) tán thành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018".

Có rất nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới chuyên đề về đất đai như đề xuất khuôn lại phạm vi giám sát với các dự án đổi đất lấy hạ tầng tại đô thị giai đoạn 2013-2018 để tập trung vào những hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở vị trí đắc địa, có địa tô chênh lêch cao, lùi thời gian giám sát dự kiến từ kỳ họp thứ 7 sang thứ 8, điều chỉnh tên gọi chuyên đề. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đề nghị, hoàn thiện tên chuyên đề thành "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018".

Có ý kiến đề nghị giám sát một số lĩnh vực liên quan như: tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; việc giải quyết kiến nghị của cử tri;  việc thực hiện chính sách, pháp luật về các vấn đề liên quan đến bạo hành và xâm hại trẻ em; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của các đại biểu là hợp lý. Tuy nhiên, các nội dung này đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quan tâm đưa vào chương trình giám sát trong năm, tiến hành giám sát thường xuyên hoặc tổ chức các phiên giải trình. Có những nội dung được Chính phủ báo cáo và được các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại đối với các nội dung đã được giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Do đó, đề nghị Quốc hội xem xét các chuyên đề như đã trình cho chương trình giám sát năm 2019

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến như trên, sau khi nghiên cứu, tiếp thu, cân nhắc nhiều mặt, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề 1 và 2 như đã nêu trên.

Các chuyên đề còn lại, đề nghị Quốc hội giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả với Quốc hội.