10:30 23/05/2018

Quý 1/2018: May Nhà Bè báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ nhờ cắt giảm chi phí

Đào Vũ

Sau hơn 1 tháng lên sàn UpCom, cổ phiếu MNB đã tăng 77%, lên mức 38.900 đồng/cổ phiếu

Nợ phải trả của may Nhà Bè cao gấp 6,5 lần so với vốn chủ sở hữu.
Nợ phải trả của may Nhà Bè cao gấp 6,5 lần so với vốn chủ sở hữu.

Tổng công ty Cổ phần may Nhà Bè (mã chứng khoán MNB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 10,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, do chi phí giá vốn giảm đến 25% nên mặc dù doanh thu thuần đạt 963 tỷ đồng, giảm 23% thì lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty chỉ giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 201 tỷ đồng.

Trong quý, MNB không ghi nhận doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu từ hoạt động tài chính khác như cùng kỳ năm trước. Đồng thời, khoản lãi từ chênh lệch tỷ giá chỉ hơn 3,5 tỷ đồng dẫn đến doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty bị giảm một nửa so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính của MNB cũng tăng 2,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng đến 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước còn lỗ chênh lệch tỷ giá giảm được 3,4 tỷ đồng.

Tuy doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính đều giảm so với cùng kỳ nhưng công ty vẫn báo lãi 10,7 tỷ đồng, gấp 3 lần lợi nhuận năm trước.

Nguyên nhân chính là do MNB tiết giảm được khoản lớn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hai khoản này giảm mạnh nhờ chi phí nhân công và các loại chi phí khác giảm.

Hết ngày 31/3/2018, nợ phải trả của MNB giảm 108 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm tới 86% tổng nguồn vốn và ở mức 2.618 tỷ đồng. Điều đáng nói, nợ phải trả cao gấp 6,5 lần so với vốn chủ sở hữu.

Sau hơn 1 tháng lên sàn UpCom, cổ phiếu MNB đã tăng 77%, lên mức 38.900 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, thanh khoản lại rất thấp, vài phiên gần đây không có lệnh khớp nào.