22:19 15/05/2013

Quý 1, BVH báo lãi hợp nhất 308 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BVH đạt 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, trong quý 1, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 518,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng đạt trên 120 tỷ đồng, giảm 28% so với quý 1/2012;...

Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hơn 46 tỷ đồng, mảng ngân hàng lãi hơn 59 tỷ đồng, các hoạt động khác lỗ 104 tỷ đồng; hoạt động tài chính đạt 502 tỷ đồng lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2013 đạt 420 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, giảm 30,58% so với cùng kỳ năm trước; EPS đạt 412 đồng.

Theo BVH, lợi nhuận quý 1/2013 giảm 30,58% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng chung của tình hình kinh kế. Bên cạnh đó, cùng với việc điều chỉnh mặt bằng lãi suất khiến cho doanh thu hoạt động đầu tư tài chính giảm mạnh, cộng với hoàn nhập dự phòng tài chính quý 1 năm nay thấp hơn cùng kỳ khiến cho lợi nhuận hoạt động tài chính thấp hơn cùng kỳ năm 2012.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của BVH đạt 47.851,42 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 110,9 tỷ đồng so với đầu năm lên 4.189 tỷ đồng.

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2012. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ công ty mẹ đạt 16,2%; cổ tức 15%.