10:00 15/10/2012

Quý 3, lợi nhuận của APS giảm gần 82% so với cùng kỳ

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương (mã APS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2012

Diễn biến giá cổ phiếu APS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu APS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương (mã APS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của APS đạt 4,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. APS đạt lợi nhuận sau thuế gần 250 triệu đồng, giảm gần 82% so với cùng kỳ năm trước.

APS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán Việt Nam gặp nhiều khó khăn với nhiều phiên giao dịch giảm sàn liên tục, khối lượng giao dịch đạt thấp làm doanh thu của công ty sụt giảm mạnh...

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu của APS đạt 26,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,25 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước công ty lỗ gần 13 tỷ đồng. Như vậy, APS hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu năm 2012 (48,5 tỷ đồng) và vượt 57% kế hoạch lợi nhuận năm 2012 (7,8 tỷ đồng).

Trước đó, HNX đã đưa cổ phiếu APS ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 6/8/2012 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của công ty đạt gần 12 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính bán niên 2012 được soát xét ngày 26/07/2012 bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.