10:37 15/05/2009

Quy định mới về quá cảnh hàng hoá của Campuchia qua Việt Nam

Huyền Vy

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép quá cảnh là 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Theo Thông tư số 08/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa được nộp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tp.HCM – Bộ Công thương hoặc Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, tùy chủng loại mặt hàng.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa do cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư này, hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tối đa 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp được gia hạn thời gian quá cảnh theo quy định tại Thông tư.

Bộ Công thương cho biết, Thông tư 08 thay thế Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM ngày 13/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.