06:00 28/07/2021

Quy hoạch đô thị sông Đuống: di dời 4 khu dân cư nhưng không chuyển đổi sử dụng đất làm dịch vụ

Nhĩ Anh

Thống nhất với đề xuất di dời 4 khu vực dân cư để phục vụ quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống nhưng việc chuyển đổi sử dụng đất tại các khu vực này để làm đất dịch vụ du lịch là không phù hợp...

Cầu Đông Trù nối huyện Đông Anh và quận Long Biên. Ảnh minh họa
Cầu Đông Trù nối huyện Đông Anh và quận Long Biên. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phản hồi về một số nội dung kiến nghị, đề xuất liên quan đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, tỷ lệ 1/5000.

THỐNG NHẤT VỚI ĐỀ XUẤT DI DỜI 4 KHU DÂN CƯ

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với đề xuất của Hà Nội di dời các khu vực dân cư Đông Ngàn (huyện Đông Anh), Yên Viên (huyện Gia Lâm), Thượng Thanh và Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) hiện có ở bãi sông, bởi đây cũng là các khu dân cư cần phải di dời đã được xác định tại Quy hoạch 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với đề xuất bổ sung danh mục các khu vực dân cư hiện có vào Quy hoạch 257 gồm: thôn Đông Trù (xã Đông Hội) và thôn Phúc Thọ (xã Mai Lâm) huyện Đông Anh hiện có ở bãi sông, Bộ đánh giá là cần thiết và phù hợp.

Bộ đề nghị thành phố rà soát, tính toán đảm bảo tiêu chuẩn phòng, chống lũ theo quy định, từ đó đề xuất bổ sung vào danh mục các khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại, bảo vệ trong quá trình lập phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trong Quy hoạch thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Ngoài ra, Bộ cũng đồng tình việc giữ lại khu dân cư thôn Hạ (xã Dương Hà, Gia Lâm), vì đây là khu dân cư thuộc bãi Phù Đổng, đã được xác định nằm trong danh mục các khu vực dân cư tập trung hiện có tại Phụ lục III, theo Quy hoạch 257.

Với khu dân cư thôn Du Ngoại (xã Mai Lâm, Đông Anh), không nằm ở bãi sông nên không ảnh hưởng đến không gian thoát lũ, chứa lũ của sông Đuống. Sự tồn tại của khu dân cư này không trái với Quy hoạch 257 của Chính phủ.

KHÔNG QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG

Để khai thác tiềm năng về đất, Hà Nội đề xuất chuyển đổi đất khu vực dân cư phải di dời (Đông Ngàn, Yên Viên, Ngọc Thuỵ, Thượng Thanh) sang chức năng đất dịch vụ du lịch.

 
Chuyển đổi sử dụng đất tại các khu vực này để làm đất dịch vụ du lịch (ăn uống, nghỉ dưỡng lưu trú ngắn ngày…) là không phù hợp, mất an toàn khi có lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Quy hoạch 257/QĐ-TTg đã xác định một số khu dân cư nằm sát bờ sông thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ cần phải di dời, trong đó có khu dân cư Đông Ngàn, Yên Viên, Ngọc Thụy, Thượng Thanh thuộc phạm vi Quy hoạch phân khu sông Đuống. Mặt khác, trong quá trình Thành phố rà soát điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết trên địa bàn, cũng xác định các khu vực dân cư trên cần từng bước di dời để đảm bảo an toàn.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá đề xuất chuyển đổi sử dụng đất tại các khu vực này để làm đất dịch vụ du lịch (ăn uống, nghỉ dưỡng lưu trú ngắn ngày…) là không phù hợp, mất an toàn khi có lũ. Vì vậy, Bộ đề nghị Thành phố Hà Nội thực hiện theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg và không quy hoạch đất xây dựng tại các khu vực trên.

Ngoài ra, theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg, các khu vực dân cư tập trung hiện có ở bãi sông tại Phụ lục III được tồn tại, bảo vệ; được sử dụng thêm một phần bãi sông để bố trí mặt bằng tái định cư cho các hộ dân nằm rải rác gần khu vực, với diện tích không vượt quá 5% diện tích khu dân cư hiện có.

Tuy nhiên, đồ án Quy hoạch chưa thể hiện cụ thể phần diện tích quy hoạch đất xây dựng (đất đơn vị ở,...) tại các khu vực dân cư tập trung hiện có. Vì vậy, đề nghị rà soát để đảm bảo thực hiện theo đúng Quy hoạch 257/QĐ-TTg.

Bên cạnh ý kiến về các đề xuất kiến nghị của Thành phố đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Hà Nội chỉ đạo sớm triển khai lập phương án phòng, chống lũ trên các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch thành phố, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để việc quy hoạch bảo đảm chức năng của sông Đuống phục vụ đa mục tiêu về dân cư, tạo cảnh quan đô thị, cấp nước, môi trường, giao thông…

Đặc biệt, không quy hoạch đất xây dựng tại các khu vực bãi sông không thuộc hoặc có vị trí không phù hợp danh mục bãi sông được phép xây dựng, có thể nghiên cứu xây dựng tại Phụ lục IV và V của Quy hoạch 257/QĐ-TTg.

Bộ cũng đề nghị thành phố có giải pháp quản lý khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại theo quy định; không để phát triển thêm về số khu, diện tích, số hộ dân ngoài bãi sông. Đồng thời rà soát, xây dựng phương án, lộ trình di dời các khu vực dân cư ở khu vực lòng sông co hẹp, nguy cơ mất an toàn khi có lũ lớn và các hộ dân vi phạm pháp luật đê điều…